Nyheder

Læs referatet fra grupperådsmøde (generalforsamling)

Referat fra grupperådsmøde den 12. februar 2014

For Sct. Paul spejdergruppe i Taastrup

Mødet blev afholdt på Sct. Paul skole kl. 18.30-20.00

 

Følgende deltog på mødet:

Jess, Rama, Grethe (alle ledere) & Søren Klitmøller, Carsten Vejleby, Kim Baltzer, Lars Woidemann, Thomas Wagner, Ralf Möller, Kim Svenning, Mary Naughton, Pernille Blomgren-Hansen, Anita C. Jakobsen, Tom Bonde, Niels (kasserer) og Lars Wrist-Elkjær (formand), alle forældre samt Bjørn Søgaard (Det danske spejderkorps)

Agenda

 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent var Bjørn Søgaard – som kunne meddele at grupperådsmødet var lovlig indkaldt. Derudover blev referat skrevet af Lars Wrist-Elkjær
 2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
  Ledergruppen fremlagde 2013’s aktiviteter, som både var salg af lillebrorlodder, forårstur til Kisserup hytten, sommerlejr i Sverige, weekend tur til Borup v. Jess & Sanne, PR dag på Sct. Paul skole i august, aften arrangement med auktion mv. i oktober, juleafslutning i dec. For forældre og spejdere.  Desuden var Troppen (de store) også på Forlev Spejdercenter i marts og en tur i Norge.
  Derudover har Jess fået pris fra kommune for sit arbejde med børn og unge gennem mange år, tillykke endnu engang Jess.
  Bestyrelsen fremlagde beretning som bestod i at bestyrelsen har arbejdet i 3 spor i det forgangne år, 1. spor ”synlighed & kommunikation” som har sikret en hjemmeside, at vi er på facebook og linket på diverse hjemmesider hos kommune og DDS. 2. spor ”arrangementer og pengeindsamling” har afholdt auktion samt yderligere to for spejderne bla. Salg af kage mv. i Sengeløse til sct. Hans. 3. spor ”hytteprojekt” er klar efter megen søgning/undersøgelse i at træffe en beslutning hvilken form for hytte gruppen skal gå efter, og dette bliver den nye bestyrelses første prioritet i det kommende år.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2013 til godkendelse
  Årsregnskabet blev fremlagt på mødet og enstemmigt godkendt.
 4. Fremlæggelse af indkomne forslag (fremsendes til formanden senest 5. feb. 2014)
  Ingen indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder kontingent, budget 2014 & aktiviteter for det kommende år
  # Kontingent ændring blev fremlagt og enstemmigt besluttet at hæve med 50 kr./halvårlig for spejdere og 100 kr. årligt for voksne/ledere.
  # Budget 2014 blev fremlagt og enstemmigt besluttet.
  # Derudover kunne ledergruppe oplyse at lillebrorlodder vil hæves til 4 salgslørdage, og åres sommerlejr er i uge 27 og går til Tyskland, Troppen skal på kursus i Påsken og herudover vil der komme flere weekend ture i løbet af året.
 6. Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
  5 ledere, 1 ung og 8 forældre
 7. Valg til bestyrelsen
  - forældre
  - ledergruppen
  - unge (spejdere som er fyldt 15 år)
  - revisor
  Alle forældre fortsætter, undtaget formanden, som blev erstattet med nyt bestyrelsesmedlem Lars Woidemann – tillykke med valget, Lars.
  Alle ledere fortsætter.
  Unge, her blev Sebastian Wrist-Elkjær valgt ind – tillykke, Sebastian.
  Revisor, Lars Borg har udtrykt at han kan fortsætter, og den nye formand bør snarest få dette bekræftet af Lars Borg.
  Derudover blev Rama og Pernille valgt til korps rådet, og Pernille, Anita, Lars og Jess valgt til Division rådet.
 8. Eventuel
  intet under evt.

 Tak for et godt møde med en rigtig god dialog og tak for denne gang, med ønske om god vind for spejdergruppen.

Med venlig hilsen
Lars Wrist-Elkjær
afgående formand for Sct. Paul Spejdergruppe, Taastrup